فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

پژوهش تعاریف و راهبردهای سبک های مقابله

پژوهش تعاریف و راهبردهای سبک های مقابله | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: doc

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل

تحقیق تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: doc

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: doc

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی کالاهای ویژه

پاورپوینت بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی کالاهای ویژه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مفقودالاثر

تحقیق مفقودالاثر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 14 | فرمت فایل: ورد

قیمت : 13,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قانون کار

پاورپوینت قانون کار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 135 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قانون تجارت و حقوق دریایی

پاورپوینت قانون تجارت و حقوق دریایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 97 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آشنایی با علم حقوق

تحقیق آشنایی با علم حقوق | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: ورد

قیمت : 13,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: .36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با قراردادها

پاورپوینت آشنایی با قراردادها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله خشونت خانگی علیه زنان

مقاله خشونت خانگی علیه زنان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ورد

قیمت : 15,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قوانین و مقررات اداری و استخدامی1

پاورپوینت قوانین و مقررات اداری و استخدامی1 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 54 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی