فایل های دسته بندی مهندسی کشاورزی - صفحه 1

پاورپوینت تقسیم سلولی و مکانیزم های آن

پاورپوینت تقسیم سلولی و مکانیزم های آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری

پاورپوینت آشنایی با کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هرس درختان میوه

پاورپوینت هرس درختان میوه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گیاهان آپارتمانی

پاورپوینت گیاهان آپارتمانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گیاه ریواس

پاورپوینت گیاه ریواس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کشاورزی ارگانیک

پاورپوینت کشاورزی ارگانیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 61 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کشت سیب زمینی

پاورپوینت کشت سیب زمینی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آفات گیاهی

پاورپوینت آفات گیاهی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا

تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: doc | فرمت فایل: 96

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاشت گلخانه‌ای توت فرنگی

پاورپوینت کاشت گلخانه‌ای توت فرنگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کود در زراعت دیم

پاورپوینت کود در زراعت دیم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی

پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 445 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی